Knäglädje - HarmoKnee

- bryr sig om dina idrottare

Bakgrund: Det är cirka 3 gånger vanligare med en allvarlig knäskada (korsbandsskada) i fotbollen för flickor i ungdomsåren än för jämnåriga killar. Det uppskattas samma risk även inom handboll, basket, volleyboll och innebandy.

Metod: Vi har skapat ett utbildningspaket med förhoppning att öka kunskapen hos spelare, föräldrar och tränare och därmed bidra till att förebygga allvarliga knäskadorna inom först och främst flick-/damfotbollen i Sverige.

Utbildningspaket: Består av en föreläsning för spelare, tränare, ledare och föräldrar, samt ett träningsprogram. Spelarnas förståelse och delaktighet är av högsta prioritet.

Utvärdering: Cirka 1000 spelare (grupp 1) i cirka 50 lag utbildades enligt Knäglädje (HarmoKnee) under 2006. Under säsongen 2007 har de följt rekommendationerna enligt Knäglädje (HarmoKnee). Sedan har cirka 50 lag (grupp 2 - cirka 1000 spelare) rekommenderats att följa skadeförebyggande riktlinjer enligt tidigare/vanliga rekommendationer.

Resultat: Knäglädje minskar alla knäskador med 77%. Icke kontakt knäskadorna minskades med 90% i Knäglädjegruppen.